#acronym

Spolupráca

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/355
Názov prijímateľa
Bratislavský samosprávny kraj
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Senec
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
49 556.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
39 645.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
5 946.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.region-bsk.sk
Google mapa