#InterregHUSK

Západná programová oblasť

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným

2800 Tatabánya

Fő tér 4.

Hungary

 

Telefón: +36 34 312 419
Mobil: +36 30 162 2320
E-mail: info@rdvegtc-spf.eu

Ing. Ema Vasiová
Gyöngyi Lendvai

projektová manažérka FMP

Henrieta Hubertová

Uzavretie zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prevod sumy spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v prípade prijímateľov zo Slovenska realizuje prostredníctvom EZÚS Via Carpatia.

Kontaktné údaje

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Slovensko

 

Kancelária:

Bačíkova 7

040 01 Košice

Andrea Sedláček

hlavná projektová manažérka FMP

info@viacarpatia-spf.eu

+421 55 333 71 41

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným

2800 Tatabánya

Fő tér 4.

Hungary

 

Telefón: +36 34 312 419
Mobil: +36 30 162 2320
E-mail: info@rdvegtc-spf.eu

Ing. Ema Vasiová
Gyöngyi Lendvai

projektová manažérka FMP

Henrieta Hubertová

Uzavretie zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prevod sumy spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v prípade prijímateľov zo Slovenska realizuje prostredníctvom EZÚS Via Carpatia.

Kontaktné údaje

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Slovensko

 

Kancelária:

Bačíkova 7

040 01 Košice

Andrea Sedláček

hlavná projektová manažérka FMP

info@viacarpatia-spf.eu

+421 55 333 71 41