2024.04.12.
Online informačné stretnutie

Vážený prijímateľ malého projektu,  pred osobnými konzultáciami a uzatvorením zmluvy EZÚS RDV usporiada dňa…

2024.04.12.
Oznam pre prijímateľov Fondu malých projektov zo Slovenska

Vážení prijímatelia malých projektov, bol schválený balík dokumentov implementácie Fondu malých projektov, ktorý je dostupný…

2024.04.12.
Zoznam schválených projektov v rámci výzvy HUSK SPF/2301

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným uskutočnil…

2024.04.12.
Schválili malé projekty predložené v rámci výzvy HUSK SPF/2301

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným…

2024.04.12.
Infodeň Győr

2024.04.12.
Informačný deň

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje srdečne pozvať na INFORMAČNÉ…

2024.04.12.
Nová výzva Fondu malých projektov bola schválená

Monitorovací výbor Fondu malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným usporiadalo…