#regionaldevelopment

Fond malých projektov

Účelom Fondu malých projektov je posilniť cezhraničnú spoločenskú kohéziu a partnerstvo, ako aj povzbudenie občanov a organizácií, aby sa podieľali na demokratickom a občianskom živote Európskej únie a prispievali k nemu. Okrem toho cieľom Fondu malých projektov je podporovať výmenu názorov medzi občanmi Maďarska a Slovenska, najmä prostredníctvom partnerských miest a obcí, s cieľom získať praktické skúsenosti o bohatstve a rozmanitosti spoločného dedičstva Európskej únie.

Read more
Podujatia Fondu malých projektov Podujatia Fondu malých projektov
Podujatia Fondu malých projektov
Fond malých projektov podporuje realizáciu kultúrnych festivalov, športových podujatí, odborných podujatí, detských a mládežníckych táborov, ktoré umožňujú predstaviteľom a členom organizácií pôsobiacich na oboch stranách hranice stretávať sa a upevňovať vzájomné vzťahy.
Financovanie Fondu malých projektov Financovanie Fondu malých projektov
Financovanie Fondu malých projektov
Fondu malých projektov sa realizuje v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko nasledovne: • Prioritná os: PO 3 – Inštitucionálne spolupráce • Špecifický cieľ: ISO1 – SO(c) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy. • Opatrenie 3.2 – Budovanie vzájomnej dôvery
#InterregHUSK

Novinky

2024.04.12.
Online informačné stretnutie

Vážený prijímateľ malého projektu,  pred osobnými konzultáciami a uzatvorením zmluvy EZÚS RDV usporiada dňa…

2024.04.12.
Oznam pre prijímateľov Fondu malých projektov zo Slovenska

Vážení prijímatelia malých projektov, bol schválený balík dokumentov implementácie Fondu malých projektov, ktorý je dostupný…

2024.04.12.
Zoznam schválených projektov v rámci výzvy HUSK SPF/2301

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným uskutočnil…

#BuildingPartnership

Harmonogram výzviev na predkladanie žiadostí

Stiahnuteľná verzia

Stiahnuteľná verzia