#acronym

Hidfest

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/382
Názov prijímateľa
Ipolydamásd Község Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Chľaba
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Ipolydamásd
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 477.81 €
Webová stránka prijímateľa
www.ipolydamasd.hu
Google mapa