#acronym

FESTIVALTRADICION

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/380
Názov prijímateľa
Obec Kamenín
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Boldva község önkormányzata, Héreg település önkormányzata, Kiskunhalas város önkormányzata, Jászapáti város polgármesteri hivatal önkormányzata, Kosd község önkormányzata,
Typ malého projektu
Festival
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Kamenín
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.kamenin.sk
Zmluvy
Google mapa