Vážený prijímateľ malého projektu, 

pred osobnými konzultáciami a uzatvorením zmluvy EZÚS RDV usporiada dňa 27.03.2024 o 13:00 hod. informačné stretnutie pre prijímateľov malého projektu v online podobe. 

Tematické zameranie:

  • proces uzatvárania zmlúv, a 
  • realizácia malých projektov

Účasť na online informačnom stretnutí je podmienená registráciou, na ktorú máte príležitosť prostredníctvom nasledovného odkazu: https://forms.gle/xpweKLqWgd11AiZk6 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.