#acronym

Zlaté nožnice SK-HU

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/215
Názov prijímateľa
Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Soproni SzC Handler Nándor Technikum
Typ malého projektu
Odborné konferencie a programy
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Bratislava
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
19 818.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
15 855 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 378.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.zlatenoznice.sk
Google mapa