#acronym

Zastupiteľstvá spolupracujú

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/396
Názov prijímateľa
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Typ malého projektu
Odborné konferencie a programy
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Bratislava
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
33 037.50 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
26 430 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 964.50 €
Webová stránka prijímateľa
www.mupb.sk
Zmluvy
Google mapa