#acronym

YouthVolley

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/387
Názov prijímateľa
Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Pénzügyőr Sportegyesület, Dág Közösségi Sportegyesület, Tatabányai Röplabda Sport Egyesület
Typ malého projektu
Športové podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Komárno
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.vkspartak.sk
Zmluvy
Google mapa