#acronym

Voda

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/005
Názov prijímateľa
Slovenský dom Centrope
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Szigetkoz Turizmusáért Egyesület
Typ malého projektu
Kulturális esemény
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
33 037,5 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
26 430 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
6 608 €
Webová stránka prijímateľa
www.domcentrope.sk
Zmluvy
Google mapa