#acronym

Veľká cena KN

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/187
Názov prijímateľa
Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Tatai Hódy Sport Egyesület, Györi Vízisport Egyesület, Budapesti Honvéd Sportegyesület
Typ malého projektu
Športové podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Komárno
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.kajakkomarno.sk
Zmluvy
Google mapa