#acronym

Végek összefogása

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/268
Názov prijímateľa
Sopronkövesd Községi Önkormányzat
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Dolné Obdokovce
Typ malého projektu
Fesztivál; Gyermek és ifjúsági táborok szervezése
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Sopronkövesd
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 964.68 €
Webová stránka prijímateľa
www.sopronkovesd.hu
Zmluvy
Google mapa