#acronym

Városnapok 2024

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/013
Názov prijímateľa
Jánossomorja Város Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Veľké Úľany
Typ malého projektu
Kulturális esemény
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Jánossomorja
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
4 625 €
Webová stránka prijímateľa
www.janossomorja.hu
Zmluvy
Google mapa