#acronym

Twintowns

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/285
Názov prijímateľa
Tényő Község Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Malé Dvorníky
Typ malého projektu
Kulturális esemény
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Tényő
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 468.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.tenyo.hu
Zmluvy
Google mapa