#acronym

Tokodi Piknik

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/330
Názov prijímateľa
Együtt Tokodért Egyesület
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Čata
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Tokod
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 468.75 €
Webová stránka prijímateľa
https://egyutt-tokodert.gportal.hu/
Google mapa