#acronym

THELEGEND

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/270
Názov prijímateľa
Magyar Építőművészek Szövetsége
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Gotická cesta, Obec Necpay, Gemer-malohontský muzeálny spolok, Krajský pamiatkový úrad Košice, Spolok architektov Slovenska
Typ malého projektu
Szakmai konferenciák és programok
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Budapest
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 477.81 €
Webová stránka prijímateľa
https://www.meszorg.hu/
Zmluvy
Google mapa