#acronym

Testvérek között

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/363
Názov prijímateľa
Kisbajcs Község Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Čiližská Radvaň, Obec Číčov
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Kisbajcs
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 468.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.kisbajcs.hu
Zmluvy
Google mapa