#acronym

Szüreti Mustra

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/342
Názov prijímateľa
Taksony Nagyközség Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Čierny Brod
Typ malého projektu
Kulturális esemény
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Taksony
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 477.81 €
Webová stránka prijímateľa
www.taksony.hu
Zmluvy
Google mapa