#acronym

Szőgyéni nap Tatán

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/354
Názov prijímateľa
Tata Város Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Svodín
Typ malého projektu
Kulturális esemény
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Tata
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
33 037.50 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
26 430.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
4 955.62 €
Webová stránka prijímateľa
www.tata.hu
Zmluvy
Google mapa