#acronym

Szikince Fest

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/018
Názov prijímateľa
Obec Zalaba
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Bakonykoppány Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Zalaba (Malé Ludince, Sikenička, Pavlová)
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.zalaba.sk
Zmluvy
Google mapa