#acronym

Szakmai nap szervezése

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/234
Názov prijímateľa
Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Typ malého projektu
Szakmai konferenciák és programok
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Győr
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 477.81 €
Webová stránka prijímateľa
www.deakalapitvany.hu
Zmluvy
Google mapa