#acronym

STGEORGEdays

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/227
Názov prijímateľa
Mesto Dunajská Streda
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Gödöllő Város Önkormányzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Typ malého projektu
Festival
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Dunajská Streda
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
29 731.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
23 785 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 567.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.dunstreda.eu
Zmluvy
Google mapa