#acronym

Spomienky & leto s rybou

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/173
Názov prijímateľa
Obec Tomášov
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Halászi Község Önkormányzata, Mórágy Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Tomášov
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
49 556.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
39 645.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
5 946.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.tomasov.sk
Zmluvy
Google mapa