#acronym

Spoločne – Közösen

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/129
Názov prijímateľa
Obec Baloň
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, Nagybajcs község Önkormányzata
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Baloň
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.obecbalon.sk
Zmluvy
Google mapa