#acronym

R&W

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/385
Názov prijímateľa
Szülők Háza Közhasznú Alapítvány
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Szövetség a Közös Célokért, Kommunió Alapítvány
Typ malého projektu
Gyermek és ifjúsági táborok szervezése
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Budapest
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 477.81 €
Webová stránka prijímateľa
www.tegyeljot.hu
Google mapa