#acronym

Római emlékek nyomában

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/275
Názov prijímateľa
Almásfüzitő Község Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda
Typ malého projektu
Gyermek és ifjúsági táborok szervezése
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Almásfüzitő
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 468.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.almasfuzito.hu
Zmluvy
Google mapa