#acronym

PONTIBUS EVENTS +

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/339
Názov prijímateľa
PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – Csemadok
Typ malého projektu
Fesztivál; Szakmai konferenciák és programok
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Želiezovce, Ipolyszakállos
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
36 337.50 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
29 070 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
5 450.62 €
Webová stránka prijímateľa
www.pontibusegtc.eu
Zmluvy
Google mapa