#acronym

PIKNIK

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/371
Názov prijímateľa
Oroszlány Város Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Kozárovce, Mesto Kolárovo, Mesto Šaľa, Mesto Komárno, Mesto Galanta
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Oroszlány
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
29 731.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
23 785 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
4 459.68 €
Webová stránka prijímateľa
www.oroszlany.hu
Google mapa