#acronym

Mozogj szabadon

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/309
Názov prijímateľa
Tatabányai ALPIN Sportklub
Cezhraničný partner(i) malého projektu
COMPASS Strekov
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Tata, Tatabánya
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
29 731.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
23 785.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
4 459.68 €
Webová stránka prijímateľa
www.vasaltutak.hu
Google mapa