#acronym

Medzinárodné stretnutie obcí

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/175
Názov prijímateľa
Obec Ohrady
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Hejőkürt Község Önkormányzata, Tiszakürt Község Önkormányzat, Erdőkürt Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Ohrady
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
33 037.50 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
26 430 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 964.50 €
Webová stránka prijímateľa
www.obecohrady.sk
Zmluvy
Google mapa