#acronym

Malé obce, silné komunity

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/191
Názov prijímateľa
Obec Kostolné Kračany
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Karcsa Község Önkormányzata, Rábapatona Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Kostolné Kračany
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 775 €
Webová stránka prijímateľa
www.kostolnekracany.sk
Zmluvy
Google mapa