#acronym

Majáles

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/203
Názov prijímateľa
Obec Dunajský Klátov
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Győrszemere Községi Önkormányzat
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Dunajský Klátov
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 775 €
Webová stránka prijímateľa
www.dunajskyklatov.sk
Zmluvy
Google mapa