#acronym

Lifestyle

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/017
Názov prijímateľa
TUSK o.z.
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Halászi Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Športové podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Bratislava - Podunajské Biskupice
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
5 286,25 €
Zmluvy
Google mapa