#acronym

LA_KOM

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/248
Názov prijímateľa
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építészeti és Formatervezési Kara, Mesto Komárno, Selye János Egyetem
Typ malého projektu
Szakmai konferenciák és programok
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Budapest
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
5 286.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.bme.hu
Google mapa