#acronym

Kukkonia Liga

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/258
Názov prijímateľa
Kukkonia
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Az Eto Jövöjéért Alapitvány
Typ malého projektu
Športové podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Dunajská Streda
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.kukkonia.sk
Zmluvy
Google mapa