#acronym

Közös Élmények – Közös Jövő

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/184
Názov prijímateľa
Lábatlan Város Önkormányzat
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Kravany nad Dunajom
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Lábatlan
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
46 250.00 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
37 000 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
6 937.50 €
Webová stránka prijímateľa
www.labatlan.hu
Zmluvy
Google mapa