#acronym

Iskolakert

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/277
Názov prijímateľa
Széchenyi István Egyetem
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Typ malého projektu
Odborné konferencie a programy
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Győr, Enese, Felpéc, Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 303.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.uni.sze.hu
Zmluvy
Google mapa