#acronym

Interakcie

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/171
Názov prijímateľa
Obec Vojka nad Dunajom
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Dunasziget Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Vojka nad Dunajom
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125.00 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 775 €
Webová stránka prijímateľa
www.vojkanaddunajom.sk
Zmluvy
Google mapa