#acronym

INEUREG

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/062
Názov prijímateľa
Univerzita Komenského v Bratislave
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Budapesti Corvinus Egyetem
Typ malého projektu
Odborné konferencie a programy
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Bratislava
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.uniba.sk
Google mapa