#acronym

HUSK Kajak-Kenu Sport

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/216
Názov prijímateľa
Győri Vízisport Egyesület
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Kajak & Kanoe klub Komárno, o.z., Kajak Canoe Klub Šamorín
Typ malého projektu
Sportesemény
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Győr
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 447.81 €
Webová stránka prijímateľa
www.gyorivse.hu
Zmluvy
Google mapa