#acronym

Határtalan kultúrtájak

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/104
Názov prijímateľa
Tájértékek és Kultúrtájak Alapítvány
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Dunajský Klátov, Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia, Csemadok ZO Jahodná, Spolu – Pre všetkých Együtt – Egymásért polgári társulás, Občianske združenie - Jahodná pri Dunaji
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Fertőd
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125.00 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 468.75 €
Zmluvy
Google mapa