#acronym

HARMONY Dance Camp

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/036
Názov prijímateľa
Občianske združenie Mládež pre budúcnosť - Fiatalok a Jövőért Polgári Társulás
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Goldance Táncsport Egyesület
Typ malého projektu
Tábory pre deti a mládež
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Nové Zámky
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 250 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Zmluvy
Google mapa