#acronym

GENERATIONCOOP

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/369
Názov prijímateľa
Obec Svätý Peter
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Dunaegyháza Község Önkormányzata, Ács Város Önkormányzata, Hernád Nagyközség Önkormányzata, Perintparti Alapítvány
Typ malého projektu
Festival
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Svätý Peter
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
19 818.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
15 855 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 378.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.svatypeter.eu
Zmluvy
Google mapa