#acronym

Gastro-voda-šport-kultúra

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/028
Názov prijímateľa
Obec Dolné Saliby
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Pannonhalma Város Önkormányzata
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Dolné Saliby
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 171.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.dolnesaliby.sk
Zmluvy
Google mapa