#acronym

Gastro-vínne korzo

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/166
Názov prijímateľa
Obec Modrany
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Ács Város Önkormányzata, Sükösd Nagyközség Önkormányzata, Kocs Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Modrany
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
19 818.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
15 855 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 378.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.obecmodrany.sk
Zmluvy
Google mapa