#acronym

Festpartner

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/283
Názov prijímateľa
Kamenný Most
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
Typ malého projektu
Festival
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Kamenný Most
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.kamenny-most.sk
Zmluvy
Google mapa