#acronym

Festival Pomle

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/002
Názov prijímateľa
Mesto Šamorín
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Šamorín
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3468,75 €
Webová stránka prijímateľa
www.samorin.sk
Zmluvy
Google mapa