#acronym

EUROKON24

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/096
Názov prijímateľa
Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesülete
Typ malého projektu
Festival/Odborné konferencie a programy
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Kráľovičove Kračany - Skautský háj, Matúškovo - Kultúrny dom
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 171.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.szakc.sk
Google mapa