#acronym

EU-CITY

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/360
Názov prijímateľa
Oroszlány Város Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Mesto Šaľa
Typ malého projektu
Kulturális esemény
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Oroszlány
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 964.68 €
Webová stránka prijímateľa
www.oroszlany.hu
Zmluvy
Google mapa